Om drillkåren

Drillenkåren består av fem grupper:

Nybörjare 6-8 år

Fortsättningsgrupp 1 9-11 år

Fortsättningsgrupp 2 12-13 år

Uppvisningsgrupp 13-16 år

Tävlingsdrill 17 år och uppåt

 

Drillkåren medverkar vid de flesta tillfällen då musikkåren marscherar och

vid våra konserter. Drillkåren arrangerar dessutom egna tävlingar och

uppvisningar. En 30-årig tradition är drillkårens Lucia-program.

 

Drilledare:

Anette Messfeldt

Malin Kyrk

Natalie Axelsson

Sofia Åsberg

Sofia Henriksson

Josefin Malmgren

 

Kontaktperson:

Anette Messfeldt 0555-105 19

 

Drillens egen hemsida